Vad är Naturum?

I Sverige finns idag 33 naturum från Stenshuvud i söder till Abisko i norr, som alla ser olika ut. De uppfyller alla Naturvårdsverkets riktlinjer och krav, för att garantera en viss kvalitet.

Naturum är tänkt att fungera som en port ut i naturen. Här hittar du information om ett områdes geologi, flora, fauna och kulturhistoria. Varje naturum har en unik utställning som passar hela familjen och vill inspirera till vidare upptäckter ute i naturen i området. På naturum finns kunniga guider och utställningen kompletteras ofta med bildspel, naturstigar, aktiviteter och guidningar, litteratur med mera. Du kan också få tips om utflyktsmål och vandringar i trakten du befinner dig i.

Begreppet naturum kom till i början på 1970-talet och de första naturumen slog upp portarna redan 1973.

Hitta till Sveriges andra naturum