Visning av utställningen

Från 6 juni till 31 augusti kl. 11:30, kl. 15:00,

Dagligen från den 9/6 – den 31/8, kl. 11.30 och 15.00. Pris 30 kr/person (ingår i sommarentrén till bruket).