Trädens hemliga liv

24 juni kl. 13:00

De finns runt omkring oss mer eller mindre hela tiden. Höga, låga, breda, smala, yviga, taniga. Ja, träden kan se ut på många olika sätt och kanske reflekterar man inte över dem så ofta. Men, hur skiljer man på de olika träden? Hur kan träd bidra till ett bättre klimat? Varför är döda träd viktiga? Hur kan träd kommunicera med varandra och hur mycket vatten dricker ett träd på en dag? Vi tar reda på allt detta genom att undersöka träden runt naturum och leka lekar. Tid: 13.00-14.30 Samling: naturum Kronoberg på Huseby Bruk Pris: 40 kronor/barn.