Skog

Permanent Utställning

I den här delen av utställningen får du veta mer om skog och hur människan brukar den. Skogen har stor betydelse i Sverige och används av väldigt många för arbete, jakt, svamp- och bärplockning, motion och rekreation.

Skogen förädlas på olika sätt och ger oss många olika produkter. Följ fyra stockars väg från skogen till färdiga varor.

Stormen Gudrun drog fram över Kronoberg i januari 2005. Ta del av bilder och berättelser från människor som var på plats.