Naturen i Kronoberg

Permanent Utställning

På naturum kan du lära dig mer om naturen i Kronoberg och varför den ser ut som den gör. Få en större förståelse för samspelet mellan berggrund, jordart, klimat, växter och djur i landskapet, och se några av de arter som trivs i området.