Livet i våtmarken, familjeaktivitet

23 juni kl. 13:00

Vi tar reda på vad en våtmark är och hur den fungerar. Vad består den av? Vem lever där? Hur kan en våtmark fungera som ett reningsverk? Vi diskuterar, gör experiment och går ut till Husebymaden som ligger vackert intill bruket. Tid: 13.00-14.30 Samling: naturum Kronoberg på Huseby Bruk. Pris: 40 kronor/barn.