Lär känna Åsnens nationalpark – Bjurkärr

9 september kl. 10:00

Sveriges 30:de nationalpark. Vi besöker Bjurkärrs vackra och värdefulla bokskog med hög rikedom av fåglar och sällsynta lavar, svampar och insekter.

Tid: 10-11.30 Samling: Bjurkärrs parkering