Kryssa naturreservat med naturum – Notteryd

11 augusti kl. 10:00 - 11:30

Kanske kryssar du redan fåglar, fjärilar eller trollsländor? Men varför inte kryssa länets finaste naturområden. Tillsammans med naturguide från naturum upptäcker vi Kronobergs skyddade natur. Vi går en promenad tillsammans och tittar på vad som är speciellt och unikt i området vi besöker för att bättre förstå varför det blivit naturreservat just här. Vid detta tillfälle besöker vi Notteryd, tre sjöar, gammal blandskog och öppna ängsmarker bjuder på spännande växter, insekter och ett rikt fågelliv. Dessutom höga kulturvärden med länets enda fornborg.  Vi kommer att gå en sträcka på max 3 km. Samling:.Parkeringen vid Notteryd. Klockan 10-11.30. Praktisk information: Ta gärna med fika, egen kikare och lupp. Finns ett begränsat antal att låna.