Kryssa naturreservat med naturum – Hackekvarn/Ekefors

9 juni kl. 10:00 - 11:30

Kanske kryssar du redan fåglar, fjärilar eller trollsländor? Men varför inte kryssa länets finaste naturområden. Tillsammans med naturguide från naturum upptäcker vi Kronobergs skyddade natur. Vi går en promenad tillsammans och tittar på vad som är speciellt och unikt i området vi besöker för att bättre förstå varför det blivit naturreservat just här. Denna försommardag njuter vi av Åsnens utlopp i Havsbältesfjorden, lundartad ädellövskog och blomsterrika hagmarker, som lockar mycket dagfjärilar. Vi kommer att gå en sträcka på max 3 km. Samling: Parkeringen vid bron mellan Hackekvarn och Ekefors. Följ länsväg 120 mellan Urshult och Ryd. Strax utanför Urshult visar en vägskylt mot Hackekvarn. Efter ca 2 kilometer når du bron.  Klockan 10-11.30. Praktisk information: Ta gärna med fika, egen kikare och lupp. Finns ett begränsat antal att låna.