Kryssa naturreservat med naturum – Gölsjömyren

15 september kl. 10:00 - 11:30

Kanske kryssar du redan fåglar, fjärilar eller trollsländor? Men varför inte kryssa länets finaste naturområden. Tillsammans med naturguide från naturum upptäcker vi Kronobergs skyddade natur. Vi går en promenad tillsammans och tittar på vad som är speciellt och unikt i området vi besöker för att bättre förstå varför det blivit naturreservat just här. Vid detta tillfälle besöker vi Gölsjömyren, som består av både mossar och kärr. Vi njuter av den fantastiska mosaiken av vitmossor, ljung och starr, som pryds av till exempel Sileshår och Tuvdun. I myrens västra del sträcker sig en lägre, mycket vacker rullstensås. Vi kommer att gå en sträcka på max 3 km. Samling: Parkeringen vid naturresrevatet. Från väg 124 mellan Ljungby och Liatorp svänger du norrut mot Bräkentorpajöns badplats, alternativt söderut från väg 25 mellan Ljungby och Alvesta. Vid Bräkentorpasjön finns vägskyltning till reservatet. Klockan 10-11.30.  Praktisk information: Ta gärna med fika, egen kikare och lupp. Finns ett begränsat antal att låna.