Kryssa naturreservat – Hunshult

16 september

Kanske kryssar du redan fåglar, fjärilar eller trollsländor? Men varför inte kryssa länets finaste naturområden? Vi besöker Bjurkärrs granne med blockrik ädellövskog, ängsfruktodlingar och kärr. Kanske får vi se landskapssvampen koralltaggsvamp.

Tid: 10-11.30 Samling: Parkeringen vid Hunshults naturreservat