Historievandring

Permanent Utställning

Hur har landskapets förändring sett ut från stenåldern och fram till idag? Björn Gidstams sex tavlor tar dig med i ett landskap likt Kronobergs, från idag och ända tillbaka till istiden.