Rädda världen lite varje dag

1 juli kl. 13:00

Alla kan bli en miljöhjälte genom att på olika sätt göra små saker i vardagen som är bra för vår planet. Vi använder vår utställning ”Rädda världen lite varje dag” och funderar på val vi kan göra och lösningar som finns. Vi leker lekar och experimenterar för att få kunskap så vi själva kan bli miljöhjältar! Tid: 13.00-14.30 Samling: naturum Kronoberg på Huseby Bruk. Pris: 40 kronor/barn