Kryssa Kronobergs finaste natur i sommar

Kanske kryssar du redan fåglar, fjärilar eller trollsländor? Men varför inte kryssa länets finaste naturområden?

Tillsammans med naturguide från naturum upptäcker vi Kronobergs skyddade natur. Vi går en promenad och tittar på vad som är speciellt och unikt i området för att bättre förstå varför det blivit naturreservat just här.

Den 16 september avslutar vi med att kryssa Hunshult, Bjurkärrs granne med blockrik ädellövskog, ängsfruktodlingar och kärr. Kanske får vi se landskapssvampen koralltaggsvamp.
Tid: 10-11.30 Samling: Parkeringen vid Hunshults naturreservat