En skoldag i Åsnens nationalpark

Just nu är vi ute i Sveriges nyaste nationalpark, Åsnen, nästan varje dag med skolor från hela Kronobergs län. Tillsammans upptäcker vi naturen i området, både under och över vattenytan. Vi guidar varandra i bokskogen och försöker lägga märke till detaljer genom att måla två av Åsnens karaktärsfåglar, Storlom och Fiskgjuse. Det är fantastiskt att få träffa alla entusiastiska barn och visa dem denna naturskatt.