Naturskola

Vi på Huseby naturskola vill genom våra naturdagar väcka nyfikenhet och inspirera till egna upptäckter och erfarenheter i naturen, som ska uppmuntra till fortsatta naturstudier på den egna skolan.

Välkomna ut i Åsnens nationalpark!

Under våren och hösten 2019 vill vi tillsammans med Länsstyrelsen bjuda ut er i Kronobergs första och Sveriges nyaste nationalpark, för att tillsammans med oss från naturum upptäcka den fantastiska natur, som gjort att just detta område blivit utsett till ett av Sveriges finaste och därför kommer att få en nationalparksstjärna i guld.

Vi kommer att: Vara tre naturvägledare från naturum på plats för att tillsammans med er

 • utforska naturen i olika roliga övningar
 • utöva friluftsliv och guida varandra i naturen som riktiga naturguider
 • vara kreativa och skapa med både ord och bild utifrån det vi upplever under dagen

Besöket är gratis och vi betalar bussresor upp till 4500 kr! Anmälan på naturum@husebybruk.se eller 0470-752097. Läs mer

Vad är naturskola?

Under dagen varvas praktiska experiment och undersökningar med lek och spännande berättelser, som gör det lättare att få förståelse för det vi studerar. Vi använder alla våra sinnen för att titta på, lyssna till, känna på, lukta och smaka på naturen, för att uppleva mångfalden och variationen.

Varför är det viktigt?

Det är viktigt att få uppleva naturen, att själv få undersöka och skaffa sig erfarenheter, för att kunna förstå och få en känsla för naturen omkring oss. Med förståelse och känsla kan man så småningom få insikt om naturens betydelse och därmed viljan att bevara den.

Hur fungerar det?

På Huseby naturskola erbjuder vi ett antal olika teman. Dessa kan kombineras i halv- eller heldag (9.00-11.30 eller 9.00 – ca 14.30). Bakom naturum har vi en lägerplats med två eldstäder. Om ni önskar grilla till lunch, så meddela detta vid bokning.

Pris och bokning

En heldag med naturskolan kostar 40 kr per elev, en halvdag kostar 30 kr per elev. Avgiften faktureras efter besöket eller betalas kontant på plats. Anmäl din klass till naturskolan på tel. 0470-752097 eller emaila oss på naturum@husebybruk.se

Förslag på teman

 • Fåglar året runt
 • Småkryp
 • Naturen till tjänst – ekosystemtjänster
 • Växtriket
 • Hårt som sten
 • Mossor och larvar
 • Allt går runt –  kretslopp
 • Skogen
 • Rovdjursskola
 • Forntid
 • Teknik ute