Naturskola på Huseby eller i nationalparken

Vi på naturum Kronoberg vill genom våra naturskoledagar väcka nyfikenhet och inspirera till egna upptäckter och erfarenheter i naturen, som ska uppmuntra till fortsatta naturstudier på den egna skolan. Under dagen varvas praktiska experiment och undersökningar med lek och spännande berättelser, som gör det lättare att få förståelse för det vi studerar. Vi använder alla våra sinnen för att titta på, lyssna till, känna på, lukta och smaka på naturen, för att uppleva mångfalden och variationen. Välkomna att boka ett besök för din skola i höst! Välj något av våra spännande teman eller kom med egna idéer och önskemål utifrån det ni läser just nu. Halvdag 30 kronor/barn. Heldag 40 kronor/barn