Åsnen

Den nya nationalparken Åsnen är ett nytt stjärnskott på Sveriges nationalparkshimmel, den ligger i Alvesta och Tingsryds kommuner samt gränsar till Växjö kommun. Området representerar det sydsvenska slättlandskapet och erbjuder ett vackert skogs-och sjölandskap med vildmarkskänsla samt hyser ett rikt växt-och djurliv i såväl vatten som på land. Själva sjön Åsnen är den näst största på den sydsmåländska sjöslätten och har ett medeldjup på 3 meter samt ett maxdjup på 14 meter.

Nationalparken omfattar naturreservaten Bjurkärr, Toftåsa myr och Västra Åsnens övärld samt angränsar till reservaten Agnäs och Hunshult. Dessutom ingår det mytomspunna Trollberget som tillsammans med Sunnabron i Bjurkärr fungerar som entréer till nationalparken. Området omfattar ädellövskogar med många ovanliga lavar, svampar och vedlevande insekter. Öarna i sjön är skogstäckta samt obebodda och många strandmiljöer präglas av grova, gamla träd. Tillsammans utgör dessa områden en stor anledning till att Åsnen har ett så rikt fågelliv med bl.a fiskgjuse, lärkfalk, bivråk, havsörn och storlom. Det rika fågellivet gynnas dessutom av sjöns rikedom på fisk som uppgår till ett 20-tal olika arter, bland de mer sällsynta finns sandkrypare och färna.

Naturum Kronoberg är en port ut i nationalparken, vi ger dig information och tips för att ditt besök till nationalparken ska bli så bra som möjligt! I nationalparken kan du gå på guidad tur med naturums guide, utforska vandringslederna, uppleva vackra naturmiljöer samt blicka ut över Åsnens förtrollande övärld.

Läs mer www.sverigesnationalparker.se/park/asnens-nationalpark/